OCHRANA PRÁV V ZAMESTNANÍ

– MÁTE PRÁVO ŤAHAŤ ZA DLHŠÍ KONIEC

Tento produkt je určený všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sú v pracovnom pomere a ich zamestnávateľ je povinný dodržiavať slovenský Zákonník práce. Môžete využiť služby D.A.S. v situáciách, ktoré súvisia s vaším pracovným životom.

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Ak vám niekto v zamestnaní spôsobí škodu na vašich osobných veciach alebo na vašom zdraví a chcete, aby vám túto škodu uhradil. Aká škoda to môže byť? Napríklad: nemocničné výdavky, výdavky na lieky, liečenie, bolestné, strata na zárobku, náklady na opravu osobných vecí a pod. Príčinou vzniku škody je najčastejšie pracovný úraz.

● Ak budete v práci obvinený z priestupku, ktorého ste sa nedopustili alebo budete obvinený z nedbanlivostného trestného činu a budete potrebovať právnika. Napríklad: obvinenie z poškodenia zdravia pri práci a pod.

● Ak budete mať problém s vaším zamestnávateľom a chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v pracovnej zmluve dohodli, alebo na čo máte nárok podľa Zákonníka práce. O aké problémy môže ísť? Napríklad: výpoveď, nevyplatenie odstupného alebo cestovných výdavkov, preradenie na inú prácu, diskriminácia na pracovisku a pod.

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.

Dohodnite si stretnutie

Poistné podmienky

  • jedine v kombinácii so súkromím 112 – 134 eur ročne v závislosti od výšky krytia
  • mesačne od 9,33 eur
  • zahŕňa partnera / partnerku
  • možnosť cenového zvýhodnenia pri kombináciach s ostatnými službami

Informácie o cenách služby