OCHRANA PRÁV MAJITEĽA VOZIDLA

– STE NA SPRÁVNEJ CESTE

Tento produkt je určený vlastníkom a držiteľom vozidiel a klient môže využiť  služby D.A.S. v situáciách, ktoré súvisia s cestnou premávkou alebo s prevádzkou vozidla.

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Ak vám niekto poškodí vozidlo alebo spôsobí úraz vodičovi vozidla, či cestujúcim vo vozidle a chcete, aby uhradil škodu, ktorú vám spôsobil. Aká škoda to môže byť? Napríklad: nemocničné výdavky, výdavky na lieky, liečenie, bolestné, strata na zárobku, náklady na opravu vozidla alebo osobných vecí vodiča, či cestujúcich a pod. Najčastejšou príčinou vzniku týchto škôd je nezavinená dopravná nehoda, následkom ktorej došlo k poškodeniu vozidla alebo zdravia vodiča, či cestujúcich.

● Ak bude vodič vozidla obvinený z priestupku, ktorého sa nedopustil alebo bude obvinený z nedbanlivostného trestného činu a bude potrebovať právnika. Napríklad: obvinenie z ublíženia na zdraví po zavinenej dopravnej nehode, a pod.

● Ak bude vodičovi vozidla odobratý vodičský preukaz alebo vám bude odobraté osvedčenie o evidencii vozidla a budete potrebovať právnika.

● Ak vám havarijná poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie alebo ho neoprávnene poníži. Ak vás poisťovňa postihne regresom a chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v poistnej zmluve dohodli, a za čo ste riadne platili.

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.

Dohodnite si stretnutie

Poistné podmienky

  • automobil od 69 – 83 eur ročne v závislosti od výšky krytia
  • mesačne od 5,75 eur
  • motocykel od 33 – 40 eur ročne v závislosti od výšky krytia
  • možnosť dopoistiť špeciálne vozidlá možnosť cenového zvýhodnenia pri kombináciach s ostatnými službami
  • možnosť cenového zvýhodnenia pri viacerých dopravných prostriedkoch

Informácie o cenách služby