OCHRANA PRÁV V BÝVANÍ

– MÁTE PRÁVO CÍTIŤ SA AKO DOMA

Tento produkt je určený všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí vlastnia dom alebo byt, alebo ich máju v nájme. Môžete využiť služby D.A.S. v situáciách, ktoré sú spojené s užívaním ich nehnuteľností.

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Ak vám niekto poškodí byt alebo dom a chcete, aby vám túto škodu uhradil. Aká škoda to môže byť? Náklady na opravu vašej nehnuteľnosti. Príčiny vzniku škody môžu byť rôzne, napríklad: vytopenie bytu susedom, zadymenie bytu po požiari v dome, poškodenie fasády domu alebo plotu a pod.

● Ak cudzia osoba neoprávnene zasiahne do vašich vlastníckych práv k vášmu bytu či domu alebo vám ich znemožní užívať a Vy budete chcieť zmeniť tento protiprávny stav za pomoci právnika.

● Ak vám zmluvná poisťovňa odmietne vyplatiť poistné plnenie alebo ho neoprávnene poníži. Ak vás poisťovňa postihne regresom a chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v poistnej zmluve dohodli, a za čo ste riadne platili. O aké zmluvy môže ísť? Napríklad: poistenie domu alebo bytu.

● Ak vám zmluvný partner neuzná reklamáciu na zakúpený tovar alebo službu alebo vám faktúroval viac, ako bolo dohodnuté. Ak tovar či službu nedodal alebo neopravil v dohodnutom termíne a chcete, aby dodržal to, na čom ste sa dohodli a za čo ste riadne zaplatili. O aké zmluvy môže ísť? Napríklad: nákup tovaru na opravu bytu alebo domu, zmluva o oprava alebo údržbe domu alebo bytu, zmluvy o dodávke energií alebo služieb spojených s užívaním domu alebo bytu (elektrika, plyn, voda, telefón, internet a pod.)

● Ak máte dom alebo byt v nájme a prenajímateľ nedodrží to, na čom ste sa v zmluve dohodli a za čo riadne platíte a chcete riešiť túto situáciu. Kedy sa to môže stať? Napríklad: dostanete neoprávnenú výpoveď zmluvy, prenajímateľ vám zvýši nájom, nezaplatí opravu a pod.

● Ak vám vzniknú problémy so susedmi a chcete ich riešiť, no dohodnúť sa so susedmi nie je možné. O aké problémy môže ísť? Napríklad: vypúšťanie odpadu, posunutie hraníc pozemku, obťažovanie pachom, hlukom a pod. 

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.

Dohodnite si stretnutie

Poistné podmienky

  • každá nehnuteľnosť 17 – 20 eur ročne v závislosti od výšky krytia
  • samostatne nie je možné poistiť, jedine v kombinácii so súkromím
  • mesačne od 7,92 v kombinácii so súkromím

Informácie o cenách služby