Čo je právna ochrana?

Ochrana práv je vo svojej podstate služba, na ktorú má nárok poistená osoba v oblastiach, ktoré sú dojednané v poistnej zmluve. Táto služba pozostáva zo štyroch základných častí, ktoré financuje a hradí až do výšky dohodnutej poistnej sumy spoločnosť D.A.S.

Poistená osoba sa teda môže vydať na často dlhú a náročnú cestu za spravodlivosťou bez obáv z toho, čo ju táto cesta bude stáť a aký v konečnom dôsledku bude jej výsledok. Poistná suma, ktorú má v poistnej zmluve dohodnutú sa viaže k jednej poistnej udalosti, pričom počet poistných udalostí nie je obmedzený.

Čo zabezpečuje a financuje D.A.S.?

Poradenstvo – prevencia

Poistená osoba sa môže poradiť s právnikom telefonicky, osobne alebo písomne, pričom o telefonickú právnu radu môže požiadať 24 hodín denne, 365 dní v roku. Táto služba jej umožňuje predísť eventuálnym právnym problémom. Môže sa poradiť s právnikom pred tým, ako urobí istý krok a zabezpečiť si tým, že tento krok nebude nesprávny.

Poradenstvo – analýza

Každému, kto žije v štáte, kde platia zákony môže vzniknúť právny problém. Ak sa tak, stane môže sa poistená osoba poradiť s právnikom, ktorý urobí analýzu problému, výsledkom ktorej je odpoveď na otázku, či existuje právna cesta na riešenie tohto problému alebo takáto cesta neexistuje.

Riešenie sporu dohodou

Nie s každým problémom je potrebné hneď utekať na súd. Riešenie formou dohody je vždy rýchlejšie a často efektívnejšie. Poistená osoba môže využiť právnika, ktorý sa pokúsi vyriešiť jej problém práve touto formou.

Riešenie sporov na súde

Ak zlyhajú všetky možnosti je potrebné riešiť problém poistenej osoby na súde. Tak zaplatenie súdneho poplatku, znaleckých posudkov, ako aj honoráru advokáta či tlmočníkov, ale i úhrada cestovných výdavkov svedkov, či poistenej osoby na súdne pojednávanie sú v plnej miere hradené spoločnosťou D.A.S. V prípade prehry hradí D.A.S. i náklady protistrany, na úhrady ktorých zaviazal súd poistenú osobu.

Čo garantuje D.A.S.?

Spoločnosť D.A.S. Vám nemôže prisľúbiť vždy rýchle a úspešné riešenie právnych problémov. Takýto prísľub by bol zavádzajúci a nereálny, keďže nie je možné ovplyvniť objektívne skutočnosti ako rýchlosť konania subjektov voči ktorým budú presadzované nároky alebo rýchlosť konania a rozhodovanie súdov.

D.A.S. Vám však garantuje kvalifikovaný prístup a uskutočnenie všetkých potrebných krokov v rámci platnej legislatívy, ktorých cieľom je dosiahnuť vymoženie Vašich práv. D.A.S. Vám tiež garantuje úhradu nákladov súvisiacich s vymáhaním Vašich práv, keďže vo väčšine prípadov je práve finančné krytie tým aspektom, ktorý mnohých ľudí odrádza od presadzovania svojich práv.