Poškodené auto výtlkom

Tereza, 49 rokov

„Ráno cestou do práce sme autom prešli cez neoznačený výtlk
na ceste a odniesla si to predná pneumatika. Nevedeli sme, kto je
za neoznačený výtlk zodpovedný a čo máme ďalej robiť, tak sme zavolali
na Linku právnej pomoci D.A.S., aby nám poradili, ako postupovať.
Po predložení policajného protokolu právnik celú záležitosť
prevzal a vymohol nám náhradu škody od správcu komunikácie,
na ktorú sme mali právom nárok a to vo výške 120 EUR. Dôležité
bolo, že sme mohli hneď z miesta nehody zavolať právnikovi a poradiť
sa s ním. Inak by sme nevedeli zabezpečiť veci tak, aby sme
dosiahli spravodlivosť.“

Za dosiahnutie spravodlivosti by sme zaplatili 150 EUR. Nemuseli
sme. Zaplatila ich D.A.S.

Viac o produkte