Kto je chránený pri právnej ochrane vozidla?

Každý oprávnený vodič tohto vozidla a každá prepravovaná osoba. Ak poistená osoba zomrie, prechádza právo na poistné plnenie na ich oprávnených dedičov.

Naspäť na všetky otázky