Čo je to poistenie právnej ochrany?

Poistenie právnej ochrany D.A.S. je produkt – služba ktorá pomáha jednotlivcom alebo spoločnostiam brániť sa a umožňuje podniknúť právne kroky, ak majú spor s inou stranou. Umožňuje poistencom prístup k právnym radám a istotu, že riešenie právneho sporu bude prefinancované.

Poistenie právnej ochrany od D.A.S. – poskytuje možnosť kedykolvek sa poradiť s právnikom alebo riešiť problém súdnou alebo mimosúdnou cestou v rôznych oblastiach ako napríklad zamestnanie, podnikanie, vedenie áut ale aj v súkromnom živote.

Naspäť na všetky otázky