Spor s poisťovňou

Jozef, 35 rokov

„Mal som dopravnú nehodu. Žiadal som svoju havarijnú poisťovňu o plnenie z havarijného poistenia. Pri obhliadke vozidla sa likvidátor predbežne vyjadril, že sa asi nebude jednať o totálnu škodu.

Dal som teda auto opraviť do servisu a všetky faktúry predložil poisťovni. Po oprave havarijná poisťovňa rozhodla, že podľa ich výpočtov sa jedná o totálnu škodu a vyplatili mi len zostatkovú cenu vozidla. S týmto rozhodnutím som ja nesúhlasil. O právnu pomoc som požiadal D.A.S., a v spolupráci s ňou som nechal vypracovať odborný výpočet škody vozidla, podľa ktorého sa nemohlo jednať o totálnu škodu. Havarijná poisťovňa však trvala na svojom, až sa prípad dostal na súd, kde ďalší posudok, nariadený súdom, potvrdil správnosť žaloby a poisťovňa mi musela doplatiť to, čo mi právom patrilo. A to 2 200 EUR.“

Za dosiahnutie spravodlivosti by som zaplatil 830 EUR. Nemusel som. Zaplatila ich D.A.S.

Viac o produkte