OCHRANA PRÁV VODIČA

– VAŠA SPRÁVNA POMOC ZA VOLANTOM

Tento produkt je určený vodičom, ktorí jazdia na cudzích vozidlách. Pracujú ako vodiči z povolania alebo používajú vozidlo zamestnávateľa alebo majú vozidlo požičané. Klient môže využiť služby D.A.S. v situáciách, ktoré súvisia s cestnou premávkou.

Kedy môžete využiť služby D.A.S.?

● Ak vám niekto spôsobí škodu na zdraví a chcete, aby vám túto škodu uhradil. Aká škoda to môže byť? Napríklad: nemocničné výdavky, výdavky na lieky, liečenie, bolestné, strata na zárobku, náklady na opravu osobných vecí a pod. Najčastejšou príčinou vzniku týchto škôd je Vami nezavinená dopravná nehoda, následkom ktorej došlo k poškodeniu vášho zdravia alebo vášho osobného majetku.

● Ak budete obvinený z priestupku, ktorého sa nedopustili alebo budete obvinený z nedbanlivostného trestného činu a budete potrebovať právnika. Napríklad: obvinenie z ublíženia na zdraví po zavinenej dopravnej nehode a pod.

● Ak vám bude odobratý vodičský preukaz a budete potrebovať právnika.

● Ak vám po úraze, ktorý ste utrpeli po dopravnej nehode vaša zmluvná poisťovňa (úrazové alebo životné poistenie) odmietne vyplatiť poistné plnenie alebo ho neoprávnene poníži. Ak vás poisťovňa postihne regresom a chcete, aby bolo dodržané to, na čom ste sa v poistnej zmluve dohodli, a za čo ste riadne platili.

Aké výhody vám prináša toto poistenie?

● Úhrada nákladov spojených s presadzovaním vašich práv,
● odborná právna pomoc nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí,
● právne poradenstvo 24 hodín, 365 dní v roku na Linke právnej pomoci,
● mimosúdnou alebo súdnou cestou presadzovanie vašich práv,
● možnosť voľby vlastného advokáta, ktorému veríte,
● cenová dostupnosť poistenia ochrany práv,
● dlhoročné skúsenosti,
● špecializácia.

Dohodnite si stretnutie

Poistné podmienky

  • vodič 68 – 82 eur ročne v závisloti od výšky krytia
  • mesačne od 5,66 eur
  • možnosť cenového zvýhodnenia pri kombináciach s ostatnými službami
  • možnosť cenového zvýhodnenia pri viacerých vodičoch

Informácie o cenách služby