Chcem poistiť celú rodinu na jednej zmluve, kto spadá pod ,,rodinu´´?

Poistenie sa vzťahuje na vymedzený okruh osôb a to: Poistník, manžel/manželka alebo druh/družka poistníka uvedený v poistnej zmluve, ich deti do veku 26 rokov, pokiaľ nevykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, osoby v opatrovníctve alebo v pestúnskej starostlivosti poistníka a partnera/partnerky, ďalej pomocné sily v domácnosti, avšak len v prípadoch súvisiacich vzniknutých pri výkone tejto funkcie v domácnosti.

Naspäť na všetky otázky