Je možné zmluvu meniť počas roka?

Zmluvu je možné kedykoľvek meniť tak ako vám to vyhovuje alebo ako si to vyžaduje momentálna situácia.

Naspäť na všetky otázky