Čo v prípade, že by náklady na súd prevýšili limit dohodnutý v zmluve?

Máme za to, že poistné krytie je dostatočne vysoké, avšak v takomto prípade by ste si financie nad limit museli hradiť sami. Samozrejme, ak by sa situácia približovala k tomuto scenáru, D.A.S. Vás včas upozorní.

Naspäť na všetky otázky