Spreneverenie

Nezaplatená faktúra, zamestnanec spreneveril tržbu, tovar nedodaný načas

Prejsť na skutočné príbehy