Právne poradenstvo

Právne poradenstvo je určené len pre klientov D.A.S. poisťovne právnej ochrany, a.s.

Na poistné udalosti, ktoré nastali pred uzatvorením poistnej zmluvy s D.A.S. nesposkytujeme právne poradenstvo.

Pre využitie právneho poradenstva prosím prejdite na sekciu pre klientov D.A.S.