Čo v prípade, že mám spor s iným klientom D.A.S.?

V takomto prípade je, samozrejme, jednoduchšie uzavrieť mimosúdnu dohodu. Pokiaľ by ste sa, ale, nechceli dohodnúť, tak váš spor prevezmú dve od seba nezávislé advokátske kancelárie.

Naspäť na všetky otázky