Čo obnášajú náklady na vymoženie práva?

D.A.S. hradí – náklady na súd – súdne poplatky, advokáta, znalecké posudky, svedočné, tlmočné, prvá exekúcia, kaucia a ostatné náklady ktoré vzniknú, aj v prípade že spor prehráte a súd nariadi zaplatiť náklady protistrany.

Naspäť na všetky otázky